Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Dobryszyce Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Ochrona Danych Osobowych Klauzula RODO - monitoring wizyjny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzula RODO - monitoring wizyjny, bieżące, menu 149 - BIP - Gmina Dobryszyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzula RODO - monitoring wizyjny

Klauzula RODO - monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.89 ze zm.)- dalej: „RODO” informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCHAdministratorem Państwa danych jest Gmina Dobryszyce reprezentowana przez Wójta Gminy Dobryszyce z siedzibą ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHNa mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się pod adresem mail: magdalena@kuszmider.com.pl lub pisemnie na adres administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane w systemie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Monitoring obejmuje obszar przestrzeni publicznej: teren przy Urzędzie Gminy Dobryszyce, plac zabaw w miejscowości Blok Dobryszyce ul. Kochanowskiego, park za remizą OSP.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 lit e RODO w związku z art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.)

ODBIORCY DANYCHW szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające bezpieczeństwo osób) Administrator może udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Policji).
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PRZEKAZANIE DANYCHPani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIEW trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
OKRES ARCHIWIZACJIPaństwa dane osobowe, przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca od chwili ich utrwalenia.

Metryka

sporządzono
2022-10-20 przez Przybyłowicz Marcin
udostępniono
2022-10-20 00:00 przez Przybyłowicz Marcin
zmodyfikowano
2022-10-20 14:12 przez Przybyłowicz Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
425
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.