Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Dobryszyce Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Współpraca z organizacjami pozarządowymi Konkursy 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024, bieżące, menu 231 - BIP - Gmina Dobryszyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Data wytworzenia 2024-02-26, ostatniej modyfikacji 2024-02-26 15:23

Zawiadomienie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert dotyczących powierzenia zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,

obywatelskiej i kulturowej na rok 2024 r. Wójt Gminy Dobryszyce informuje, że w ogłoszonym w dniu 29 stycznia 2024 r. w/w konkursie złożona 1 oferta, która spełnia wymogi formalne, ponadto w wyniku oceny ofert wybrano: Stowarzyszenie rozwoju Gminy Dobryszyce „Wspólne Życie” Z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 97-505 Dobryszyce Ponadto informujemy, iż wysokość przyznanych środków na w/w zadanie wynosi: 23.700,00 zł
Data wytworzenia 2024-02-26, ostatniej modyfikacji 2024-02-26 15:22

Zawiadomienie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert dotyczących powierzenia zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 r.

Wójt Gminy Dobryszyce informuje, że w ogłoszonym w dniu 29 stycznia 2024 r. w/w konkursie złożona 1 oferta, która spełnia wymogi formalne ponadto w wyniku oceny ofert wybrano: Stowarzyszenie rozwoju Gminy Dobryszyce „Wspólne Życie” z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 97-505 Dobryszyce Ponadto informujemy, iż wysokość przyznanych środków ma w/w zadanie wynosi: 18.000,00 zł
Data wytworzenia 2024-02-21, ostatniej modyfikacji 2024-02-21 14:33

Powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 roku.

Wójt Gminy Dobryszyce Zarządzeniem Nr 17/2024 z dnia 21.02.2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 18/2024 z dnia 21.02.2024 r. powołał Komisje Konkursowe do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 roku: Zarządzenie 17/2024 z dnia 21.02.2023 r. - powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym w dniu 29 stycznia 2024 roku „Otwartym konkursie ofert dotyczącym powierzenia zadań publicznych
Data wytworzenia 2024-02-20, ostatniej modyfikacji 2024-02-20 14:30

Informacja w/s zgłoszonych kandydatów do prac w Komisji Konkursowej oceniającej oferty

W dniu 29 stycznia 2024 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobryszycach, Ogłoszenie Wójta Gminy Dobryszyce w/s możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w Komisji Konkursowej oceniającej oferty w zakresie: upowszechniania
Data wytworzenia 2024-01-29, ostatniej modyfikacji 2024-01-29 15:42

Ogłoszenie w/s możliwości zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej

Ogłoszenie w/s możliwości zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej oceniającej oferty w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Data wytworzenia 2024-01-29, ostatniej modyfikacji 2024-01-29 15:34

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zarządzeniem Nr 09/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku Wójt Gminy Dobryszyce ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Data wytworzenia 2024-01-29, ostatniej modyfikacji 2024-01-29 15:31

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zarządzeniem Nr 08/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku Wójt Gminy Dobryszyce ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakresie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.