Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Dobryszyce Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia, bieżące, menu 31 - BIP - Gmina Dobryszyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia

Data wytworzenia 2024-02-21, ostatniej modyfikacji 2024-02-21 12:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV

ZPDiZK: 6733.01.09.2024 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w dniu 21.02.2024 roku Wójt Gminy Dobryszyce wydał decyzję NR 02/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Data wytworzenia 2024-02-09, ostatniej modyfikacji 2024-02-09 08:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej

ZPDiZK: 6733.16.11.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w dniu 09.02.2024 roku Wójt Gminy Dobryszyce wydał decyzję NR 01/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Data wytworzenia 2024-02-07, ostatniej modyfikacji 2024-02-07 09:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobryszycach

ZPDiZK: 6733.03.06.2024 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w dniu 07.
Data wytworzenia 2024-02-06, ostatniej modyfikacji 2024-02-06 08:06

Zawiadomienie Wojewody Łóddzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wojewoda Łódzki zawiadamia, że 1 lutego 2024 r. została wydana decyzja Nr 4/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym oraz częściowo poza terenem zamkniętym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia”
Data wytworzenia 2024-02-02, ostatniej modyfikacji 2024-02-02 07:55

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gopodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

o wszczęciu postępowania administracyjnego z z wniosku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.12.2015 r., znak: RŚ VI.7322.1.109.2015.MC (uchylonej w części Decyzją Prezesa KZGW, znak:BAP-po.026.27.2.2016.JA z dnia 04.05.2016 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie
Data wytworzenia 2024-02-01, ostatniej modyfikacji 2024-02-01 12:55

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gopodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie w sprawie: ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.12.2015 r., znak: RŚ VI.7322.1.109.2015.MC (uchylonej w części Decyzją Prezesa KZGW, znak: BAP-po.026.27.2.2016.JA z dnia 04.05.2016 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie
Data wytworzenia 2024-01-29, ostatniej modyfikacji 2024-01-29 12:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla budowy oświetlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV

ZPDiZK: 6733.01.07.2024 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 10, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), zawiadamia się, iż zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
Data wytworzenia 2024-01-25, ostatniej modyfikacji 2024-01-25 13:39

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego - dot. opracowania dla projektu robót geologicznych

zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 09.10.2023 r. złożony przez Inwestora – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, reprezentowanego przez pełnomocnika, dotyczący zatwierdzenia opracowania pn.: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej obwodnicy Radomska w ciągu drogi krajowej nr 42”.
Data wytworzenia 2024-01-17, ostatniej modyfikacji 2024-01-17 16:03

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych

ZPDiZK: 6730.21.16.2023 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia się, iż dla inwestycji polegającej na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych,
Data wytworzenia 2024-01-10, ostatniej modyfikacji 2024-01-10 10:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ramach budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV

ZPDiZK: 6733.01.05.2024 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w dniu 10.
1 / 13
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.