Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Dobryszyce Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia, bieżące, menu 31 - BIP - Gmina Dobryszyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia

Data wytworzenia 2023-03-29, ostatniej modyfikacji 2023-03-29 07:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Dobryszyce

ZPDiZK: 6733.02.02.2023 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam o: wszczęciu postępowania w sprawie zmiany Decyzji NR 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia
Data wytworzenia 2023-03-22, ostatniej modyfikacji 2023-03-22 14:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych

ZPDiZK: 6730.21.04.2023 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), zawiadamia się, iż zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia warunków
Data wytworzenia 2023-03-08, ostatniej modyfikacji 2023-03-08 09:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o zakończeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy

ZPDiZK: 6730.14.06.2023 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), zawiadamia się, iż zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia warunków
Data wytworzenia 2023-02-28, ostatniej modyfikacji 2023-02-28 10:36

Informacja Starosty Radomszczańskiego - dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Blok Dobryszyce

Informacja Starosty Radomszczańskiego dotycząca zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „RDM4431B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Blok Dobryszyce gm. Dobryszyce, na działce numer ewid. 478/3 obręb 0001 Blok Dobryszyce, jednostka ewid.
Data wytworzenia 2023-02-27, ostatniej modyfikacji 2023-02-27 16:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych

ZPDiZK: 6730.21.02.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy Zgodnie z art. 10, art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), zawiadamia się, iż w dniu 27.
Data wytworzenia 2023-02-22, ostatniej modyfikacji 2023-02-22 09:15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Treść obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydaniu postanowienia z 17 lutego 2023 r., znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.56 prostującego inną oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 13 marca 2020 r. Nr 10/2020, znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959
Data wytworzenia 2023-02-14, ostatniej modyfikacji 2023-02-14 14:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

ZPDiZK: 6733.14.21.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej jako powiązanie dwóch
Data wytworzenia 2023-02-14, ostatniej modyfikacji 2023-02-14 14:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - budowa stawu, na terenie działki nr ewid. 213/1, obręb Zdania, gmina Dobryszyce

ZPDiZK: 6730.14.04.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy Zgodnie z art. 10, art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), zawiadamia się, iż w dniu 13.
Data wytworzenia 2023-01-30, ostatniej modyfikacji 2023-01-30 10:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce - dot. zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ziemnego stawu rybnego

ZPDiZK: 6730.05.04.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w dniu 30.01.2023 roku Wójt Gminy Dobryszyce wydał decyzję zmieniającą do decyzji NR 59/2022 z dnia 22 listopada 2022
1 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.